گفتگو با وحید محمودی کاپیتان تیم شهباز زنجان

"soccer"player"fcshahbaz"

لطفا خودتان را معرفی کنید: -وحید محمودی هستم ۱۶ ساله از ۷ سالگی تمرین فوتبال را زیر نظر آقای مهدی رضایی شروع کردم و در حال حاضر در پایه دهم مشغول به تحصیل هستم و عضو تیم زیر۱۷ سال و جوانان شهباز زیر نظر آقای علی بیگدلی تمرین می کنم -با چه هدفی وارد دنیای […]