شهباز زنجان-آکادمی پرسپولیس

آکادمی پرسپولیس

تیم زیر۱۲سال شهباز در دومین بازی تدارکاتی مقابل تیم  آکادمی پرسپولیس قرارگرفت. در این دیدار تیم ۱۲ سال شهباز ابتدا مقابل تیم زیر۱۳ سال پرسپولیس قرارگرفت و بازی را با نتیجه ۴ بر ۲ واگذار نمود.سپس مقابل تیم زیر۱۲ سال آکادمی پرسپولیس توانست به برتری ۴ بر ۲ دست بیابد. Views: 54

شهبازطلایی-آکادمی مهدوی کیا

تیم زیر ۱۲ سال شهباز طلایی زنجان در دیداری دوستانه به مصاف تیم خوب و پرقدرت آکادمی کیا رفت که در نهایت این بازی با نتیجه ۳ بر ۲ به نفع تیم آکادمی کیا به پایان رسید. این دیدار تدارکاتی در ورزشگاه بعثت برگزار گردید.   Views: 25